Algemene voorwaarden

Voordat u de trike gaat ophalen

Reserveren
Bij Walinga Trikes kunt op de volgende manieren een trike huren:

 • Online via het reserveringssysteem;
 • Via de mail info@walingatrikes.nl;
 • Telefonisch via 06 15 267 421;
 • Op onze locatie op de Kadijk 11 Lemmer.

Telefonische en/of mondelinge misverstanden zijn ALTIJD voor rekening huurder.

Huurtermijnen

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen met volledige en onvoorwaardelijke acceptatie door de huurder van alle huurvoorwaarden.

De huurtermijn eindigt op het moment dat een werknemer van Walinga Trikes de trike heeft geïnspecteerd op beschadigingen en/of gebreken en op het moment dat zowel de motor als alle andere bijbehorende gehuurde zaken, zoals helm(en), navigatie, sleutels, formulieren en eventuele kleding door een werknemer van Walinga Trikes in ontvangst zijn genomen.

Alle trikes van Walinga Trikes zijn uitgerust met een track-and-trace chip, Walinga Trikes behoudt het recht om op elke gewild moment te controleren waar de trike (en huurder) zich bevindt.

Dagdelen en huurdagen

 • Een huurdag is van 8:30 uur tot 17:30 uur;
 • Een weekend is van zaterdag 8:30 uur tot zondag 17:30 uur;
 • Een lang weekend is van vrijdag 8:30 uur tot zondag 17:30 uur;
 • Een dagdeel ochtend is van 8:30 uur tot 13:00 uur (alleen te boeken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag);
 • Een dagdeel middag is van 13:15 uur tot 17:30 uur (alleen te boeken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag);
 • Een midweek is van maandag 8:30 uur tot vrijdag 17:30 uur;
 • Het is niet mogelijk om op vrijdag, zaterdag en zondag voor een dagdeel een trike te huren;
 • Indien een trike te laat wordt teruggebracht, wordt er € 25,- (vijfentwintig euro) per uur in rekening gebracht.
 • De vermelde prijzen gelden vanaf 1 januari 2011. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

Verplichte legitimatie

Vergeet niet onderstaande documenten mee te nemen bij het afhalen van een trike. Van deze documenten wordt een kopie gemaakt door een werknemer van Walinga Trikes. Deze dienen allen op naam te staan van de huurder/bestuurder. Walinga Trikes behoudt zich het recht voor om vooraf de gegevens te controleren:

 • Geldig B-rijbewijs (minimaal 4 jaar in bezit);
 • Geldig A-rijbewijs indien B-rijbewijs gehaald na 19-1-2013.

Let op! Een eventuele extra bestuurder dient bij het moment van ophalen van de trike aanwezig te zijn. Deze extra bestuurder dient een geldig rijbewijs te kunnen tonen, welke minimaal 4 jaar in bezit is.

Leeftijd/geldigheid rijbewijs

 • De huurder (en evt. extra bestuurder(s)) dient minimaal vier jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs;
 • De huurder (en evt. extra bestuurder(s)) dient minimaal 24 jaar oud te zijn ten tijde van de huur;

Wat huurt u?

 • De prijs van de trike is inclusief BTW, Allriskverzekering, Standaard Eigen Risico en onbeperkt vrije kilometers;
 • U heeft geen mogelijkheid het Standaard Eigen Risico af te kopen;
 • De prijs van de trike is exclusief brandstofkosten.

Waarborgsom

Op de huur van een trike is een waarborgsom van € 450,- (vierhonderdvijftig euro) van toepassing. De waarborgsom kunt u op de volgende manier voldoen:

 • Online een x aantal dagen van tevoren via het reserveringssysteem;
 • Op onze locatie Kadijk 11, Lemmer; contant of per pin;
 • Creditcards worden niet geaccepteerd.

Betaling

Wanneer u ervoor kiest om de waarborgsom online via het reserveringssysteem of per pin te voldoen, wordt het eventuele restantbedrag binnen 2 werkdagen na huurdatum, teruggestort op uw bankrekeningnummer. Kiest u ervoor om de waarborgsom contant te voldoen, dan betalen wij u het eventuele restantbedrag contant terug aan de balie.

Indien u de totale huursom nog niet online via het reserveringssysteem heeft betaald, dan kunt u bij onze vestiging het bedrag contant of per pin voldoen. Het bedrag kan eventueel ook aan ons overgemaakt worden op rekeningnummer NL09RABO0131688936 t.n.v. Walinga Trikes, onder vermelding van uw huurovereenkomstnummer en uw factuurnummer en dient voorafgaand aan de huurtermijn op het bankrekeningnummer te staan van Walinga Trikes.

Annulering

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder gelden onderstaande regels (indien er niet is gekozen voor mooi weer garantie):

 • Bij annulering tot 7 dagen van tevoren, krijgt de huurder binnen 5 werkdagen het betaalde huurbedrag minus boekingskosten en € 15,- (vijftien euro) administratiekosten teruggestort.
 • In het geval van annuleren binnen 7 tot 3 dagen voor de start-overeenkomst-datum, wordt de betalingsplicht 25% van de verwachte rekening;
 • Annuleren 2 dagen voor de start-overeenkomst-datum, is de huurder verplicht 50% van de verwachte rekening te betalen;
 • Annuleren 1 dag voorafgaande aan start-overeenkomst-datum, of op de startdatum is de huurder verplicht 100% van de verwachte rekening te betalen;
 • Annuleren zonder berichtgeving verplicht de huurder altijd tot betaling van 100% van de verwachte rekening.

Mooi weer garantie

Voor de optie “mooi weer garantie” gelden de volgende regels:

 • De huurder kan, indien er 50% of meer neerslag wordt voorspeld voor de duur van de gehuurde huurtermijn (volgens buienradar.nl), kosteloos veranderen van datum. Dit gaat altijd in overleg met een werknemer van Walinga Trikes.
 • De optie kan alleen tijdens het plaatsen van de reservering bijgeboekt worden.

Verlenging van de huurovereenkomst

 • De huurder is verplicht de trike (en overige gehuurde artikelen) uiterlijk om 17:30 uur op de dag dat de huurovereenkomst eindigt in te leveren bij Walinga Trikes op de Kadijk 11 in Lemmer. Tenzij er door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Walinga Trikes is geaccepteerd. Voor genoemde verlenging blijven dezelfde huurvoorwoorden van kracht. De meerprijs hiervoor dient te worden betaald bij terugkomst.

Overschrijden van de huurtermijn

 • Indien de gehuurde trike niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde (eventueel verlengde termijn) bij Walinga Trikes is ingeleverd, ontstaat voor Walinga Trikes het onmiddellijke recht van terugname van de trike, waarbij de huur overigens doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot en met de dag dat de trike weer in bezit is van Walinga Trikes. Dit houdt in dat voor elke dag of dagdeel de huurprijs is verschuldigd, verhoogd met € 50,- (vijftig euro) per uur. Deze bedragen zijn exclusief de door Walinga Trikes geleden schade en kosten, waarmee de huurder middels ondertekening van de huurovereenkomst zich akkoord verklaart. Deze regeling geldt, tenzij de huurder kan aantonen dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van niet aan de huurder toerekenbare oorza(a)k(en) zoals technische staat van de trike bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Kosten tijdens huurtijd

 • Gedurende de tijd dat de huurder over de trike beschikt, zijn de kosten aan het gebruik van de trike verbonden zoals brandstof (euro 98), stalling en wassen voor rekening van de huurder.
 • De trike wordt door Walinga Trikes met een volle tank meegegeven aan de huurder, de huurder dient de trike aan het einde van de huurtermijn weer met een volle tank in te leveren. Bij het in gebreke blijven hiervan, brengt Walinga Trikes € 2,50 (twee euro vijftig) per liter in rekening. Walinga Trikes behoudt het recht, indien dit tijdens het inleveren niet wordt opgemerkt, tot aan het eerstvolgende huurmoment van de gehuurde trike. Het totale bedrag wordt achteraf verrekend met de borg en wordt altijd gecommuniceerd met de huurder.
 • Indien de huurder geen volle tank meekrijgt van Walinga Trikes, dient de huurder de trike met hetzelfde brandstofniveau als aan de start van de huurtermijn in te leveren.
 • Een burn-out met een huurtrike is niet toegestaan. Bij constatering is een bedrag van minimaal 500,00 Euro verschuldigd + kosten voor de reparatie en het vervangen van de achterbanden.

Gebruik huurtrike

 • Alleen de met naam in de huurovereenkomst genoemde persoon mag de trike besturen. Bij gebruik door anderen dan de huurder is de trike nietverzekerd en blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk. Huurder en bestuurder zijn dus altijddezelfde persoon.
 • Het doorverhuren van de trike is niet toegestaan.
 • Huurder dient ervoor te zorgen dat de trike op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, uitsluitend op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van de trike wordt gewaakt.
 • De huurder dient ervoor te zorgen, dat hij/zij zelf als bestuurder genoemd in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot het goed besturen vereist is.
 • Voor vertrek de motor zelf controleren op brandstof en/of schade. (Huurder tekent voor conditie trike)
 • Het is niet toegestaan de trike te bezigen voor het vervoer van personen en/of zaken tegen betaling, voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten en voor het trekken van aanhangwagen of andere voertuigen of materialen. Uitgezonderd zijn vouwwagens/mini-caravans, welke getrokken mogen worden door de gehuurde trike, bedoelt voor vakantiedoeleinden tijdens de huurtermijn, dit wordt alleen toegestaan na overleg met een werknemer van Walinga Trikes.
 • Zonder toestemming van Walinga Trikes mag de trike niet naar het buitenland worden gebracht. Indien huurder wel hiertoe gemachtigd is door Walinga Trikes, dient er éénmalig, per trike en huurtermijn, € 15,- (vijftien euro) betaald te worden voor de ANWB Buitenlandservice.
 • De huurder dient ervoor te zorgen, indien de huurtermijn meer dan één dag betreft, regelmatig het oliepeil en bandenspanning wordt gecontroleerd en indien nodig wordt aangepast aan de geldende normen.
 • De trike dient altijd met TWEE sloten op slot te staan, Walinga Trikes stelt de sloten beschikbaar.
 • De trike dient bij het huren van meer dan één dag ‘s nachts in een afgesloten garage geparkeerd te worden.
 • Huurder is verplicht de trike in goede staat en schoon bij Walinga Trikes terug te brengen. Bij niet nakomen van deze verplichting kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,00.

Reparatie en onderhoudsbeurten

 • De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoudsbeurten komen voor 100% voor rekening van Walinga Trikes.
 • De kosten van reparatie van lekke banden zijn volledig voor rekening van de huurder.
 • Bij vervanging van banden waarbij de oorzaak niet het gevolg is van normale slijtage (bijv. een klapband, betalen huurder en verhuurder ieder 50% van de prijs van de nieuwe band. Dit met uitzondering van defecten aan banden ontstaan door het rijden over obstakels, kosten komen dan voor 100% voor rekening van de huurder.
 • Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden dienen bij Walinga Trikes te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient u contact op te nemen met Walinga Trikes.
 • Walinga Trikes is 24 uur per dag bereikbaar. Dit geldt tevens bij voorkomende gevallen in het buitenland.
 • Indien u toestemming voor reparatie krijgt, zal in overleg bepaald worden wie (welk bedrijf) de reparatie uitvoert. Na toestemming door Walinga Trikes dient de huurder van alleen de door de huurder betaalde kosten een gespecificeerde nota en een kwitantie te overleggen.
 • In het geval van door Walinga Trikes goedgekeurde reparaties in het buitenland, vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil van erkende reparatiebedrijven. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 • Indien sprake is van (na toestemming) het vervangen van onderdelen door derden dienen de oude onderdelen bij Walinga Trikes te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van Walinga Trikes. Reparaties die zonder toestemming van Walinga Trikes zijn uitgevoerd, zijn altijdvoor rekening van de huurder.

Verzekeringen

Walinga Trikes verklaart dat er ten behoeve van de trikes een allriskverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de huurder die Walinga Trikes ter zake vrijwaart blijft echter wel:

 • Schade aan derden die om welke reden dan ook door de verzekeraar niet wordt vergoed;
 • Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordtvergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is (bijv. bij rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen, etc.);

Cascodekking

Voor rekening van de huurder blijft wel te allen tijde:

 • Het standaard eigen risico;
 • Volledige schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel “gebruik huurtrike”;
 • Volledige schade ontstaan wanneer de bestuurder van de trike ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij/zij niet in staat moet worden geacht de trike naar behoren te besturen;
 • Volledige schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder/bestuurder en/of diens passagier;
 • Volledige schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffend type trike voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

Standaard eigen risico

 • Het standaard eigen risico bedraagt € 1.500, – (vijftienhonderd euro) is nimmer af te kopen. Het standaard eigen risico geldt per schade gebeurtenis.

Diefstal

In geval van diefstal van de trike is het standaard eigen risico voor de huurder en bedraagt €1.500,- (vijftienhonderd euro), vermeerderd met bedrijfsschade van 14 dagen huurkosten. Deze risico’s bij diefstal zijn niet afkoopbaar c.q. te verminderen.

Uitsluitingen
Alle verzekeringen zijn uitsluitend afgesloten voor de trikes. Alle andere gehuurde goederen zijn hiervan uitgesloten. De huurder blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk en in geval van vermissing/beschadiging aansprakelijk voor de volledige nieuwwaarde.

Schade

 • Walinga Trikes staat garant dat de trike op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
 • In geval van schade overkomen aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende trike is huurder verplicht Walinga Trikes onmiddellijk telefonisch of uiterlijk binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van Walinga Trikes op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben, dit onder inzending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.
 • Bij een ongeval waarbij schade ontstaat aan het voertuig, schakelt de huurder/bestuurder altijd de politie in, zodat deze de ongeval situatie kan vastleggen en de schuldvraag kan vaststellen.
 • Bij het nalaten hiervan wordt het hele schadebedrag verhaald op de huurder.
 • Het door de politie opgemaakte proces-verbaal is bindend voor beide partijen.
 • Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van de trike te vergoeden. Indien de huurder niet tijdig voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen, dan wel anderszins Walinga Trikes zou schaden, dan is de huurder voor deze schade aansprakelijk.
 • De huurder is in geval van schade, altijd aansprakelijk voor het geldende eigen risico, ook in het geval er geen schade aan de gehuurde trike zichtbaar is.
 • Er zijn vormen van schade, waarop volledige aansprakelijkheid van kracht blijft.
 • Bij schade dient men bij het inleveren van de trike het eigen risico bedrag af te rekenen.
 • Bij schade kan de huurder geenaanspraak maken op de beschadigde onderdelen.
 • Indien de trike met niet rijdbare schade of aanzienlijke optische schade, ter beoordeling van verhuurder, ingeleverd wordt, zal naast de reparatiekosten c.q. eigen risico ook een bedrag ter grootte van de daghuur in rekening gebracht worden, voor elke dag binnen de periode waarin het voertuig om deze reden niet verhuurd kan worden.
 • Indien er vanwege diefstal of total loss het voertuig vervangen moet worden, dan geldt het aantal dagen dat gemoeid gaat met vervanging van het voertuig. (Maximaal 14 dagen). Deze kosten vallen buiten de verzekering c.q. het eigen risico en komen voor rekening van de huurder.

Schade van de huurder

 • Huurder heeft indien verder rijden met de gehuurde trike onmogelijk is ten gevolge van een defect aan de trike dat reeds bij aanvang van de huur aanwezig was of ten gevolge van een ongeval buiten zijn/haar schuld, recht op vervangend vervoer op dezelfde dag indien er een andere huurtrike beschikbaar is. In alle andere gevallen kan huurder kosteloos een andere huurdatum uitzoeken, maar dit gebeurt altijd in overleg met Walinga Trikes.
 • Andere kosten of schade worden niet vergoed.
 • In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer.
 • Voor de schade aan de bagage, hoe dan ook ontstaan, is Walinga Trikes nimmer aansprakelijk.
 • De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

Bedrijfsschade
De huurder is aansprakelijk voor de door Walinga Trikes te lijden bedrijfsschade voor zover deze geleden wordt door opzet of grove nalatigheid of grove schuld van de bestuurder/huurder.
Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op Walinga Trikes drukkende kosten en lasten.

Vrijwaring Walinga Trikes

 • De huurder vrijwaart Walinga Trikes voor alle schade van eventuele duo-passagiers of derden waarvoor Walinga Trikes aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of passagier gepleegde strafbare feiten, tenzij de door Walinga Trikes verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van defect aan de motor, dat reeds in aanleg aanwezig was bij de aanvang van de huur.
 • De huurder vrijwaart Walinga Trikes voor spel- en/of schrijf(type)fouten bij overname van alle persoonlijke gegevens, als naam, adres en overige persoonlijke gegevens evenals voorgenoemde fouten bij overname van gegevens van welke legitimatie dan ook.
 • Huurder kan zich nooit onttrekken aan verplichtingen jegens Walinga Trikes bij voornoemde fouten.

Bekeuringen

 • Alle door de huurder veroorzaakte bekeuringen, tijdens de huurtermijn, komen voor rekening van de huurder.
 • Hierbij is Walinga Trikes gerechtigd om voor de verwerking van de bekeuring administratiekosten in rekening te brengen, met een minimum van €25,-.

Ontbinding van de huur
Walinga Trikes is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit te stellen van de trike, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde trike dan wel bij het beslag op deze motor of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee Walinga Trikes bij aanvang van de huur niet op de hoogte was.
Huurder machtigt bij deze Walinga Trikes of door deze aangewezen perso(o)n(en) om de trike te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit te stellen. In geval de trike door Walinga Trikes is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

Registratiesysteem

 • De persoonsgegevens van de huurder worden altijd opgenomen en bewaard. Dit voor gevallen waarin de trike niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met de trike worden gepleegd waarvan Walinga Trikes nadeel kan ondervinden, herhaaldelijk schade aan de/een trike wordt toegebracht door toedoen van de huurder/bestuurder of de huurprijs niet of niet tijdig of niet volledig wordt betaald.
 • Walinga Trikes behoudt zich het recht voor in bovengenoemde situaties de persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de Politie/Juristen etc.

Overige situaties

 • Walinga Trikes heeft het recht alle niet beschreven omstandigheden die kunnen leiden tot schade voor Walinga Trikes en die naar alle redelijkheid verwijtbaar zijn aan de huurder voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtelijke instanties. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke kosten zijn voor rekening van de huurder.

Huur kleding

 • Walinga Trikes stelt helmen, motorjassen en navigatie beschikbaar voor de verhuur aan huurder en/of passagier(s). (Alleen in combinatie met een huurtrike)
 • Deze huurartikelen vallen niet onder de verzekering. Bij verlies, diefstal of beschadigingen wordt de volledige nieuwprijs in rekening gebracht.

Verplichting

 • De huurder kan zich nimmer onttrekken aan de verplichtingen zoals beschreven in de verkorte en de uitgebreide verhuurvoorwaarden, ook al heeft hij/zij geen kennisgenomen van beide verhuurvoorwaarden.
 • Walinga Trikes behoudt zich ten alle tijden het recht voor, zonder opgaaf van reden, de verhuur van een voertuig af te wijzen.